Vi erbjuder examinering för följande intyg enligt Nämnden för båtlivsutbildnings krav:

SRC, Short Range Certificate

En modern VHF med DSC En modern VHF med DSC

Här är lite bra källor som en utbildare borde referera till. Kraven på kunskap och kännedom finns här:

http://www.batlivsutbildning.se/src-certifikat/

Att ha kännedom om kanalplanen som finns här: http://www.stockholmradio.se/kartor-och-kanalplan-vhf

Den bästa boken om SRC är gratis och finns på internet.

Skrivningstiden är 60 minuter. Därefter tar rättning och ev praktiskt moment (om du inte har intyg med att det är utfört) ca 1 timme till. Hjälpmedel är Sv kusttelefonitabellen vi länkat  till ovan.  
Medtag blå intygsbok (om du har sådan) samt intyg om genomfört praktiskt prov.  Examineringsavgift = 500 kr

Bokningsbara skrivningstillfällen:
Inga inplanerade f.n 

 
 
Krav från 2017-06-29:

Kunskapsfodringarna för erhållande av SRC har uppdaterats och anpassats efter internationella krav. De nya kunskapsfordringar för SRC som gäller fr o m 2017-01-01.  Alla prövningar från och med 2017-07-01 innehåller en praktisk del för att erhålla SRC (läs mer nedan).

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC.

Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. NFB har inledningsvis beslutat om en inkörningsperiod på 3 månader. Under perioden juli – september 2017 ska därför NFB auktoriserade förhörsförrättare för SRC, i samråd med olika utbildningsorganisationer, antingen godkänna det kursbevis som erhålls vid nyttjande av den nya simulatorn alternativt tillämpa tidigare etablerade metoder på den praktiska delen av SRC. Från och med 1 oktober 2017 har NFB beslutat att enbart acceptera det centralt utfärdade kursbeviset.

Här kan du öva i simulatorn

Här gör du det praktiska provet:  Länk till provsimulatorn 

Manöverintyg för högfartsbåt

Examineringar bokas utefter behov/intresse!

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)