Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Grundkurs

Uppdaterade 2020-05-03

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Kursen arrangeras normalt två - tre gånger per år. Aktuella kurstillfällen framgår här.

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Elev som genomfört kursen ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing på WS Offshore Special Regulations 2020 - 2021, regel 6.01 - 6.02.

Omfattning
Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Erfarenheter från havskappsegling
- Sjöräddning och Kommunikationsutrustning
- Skador och nödreparationer
- Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Meteorologi
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Första hjälpen till sjöss
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.
- Skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  Den som tidigare har gått grundkursen kan istället genomföra en refresherkurs.

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, och fördelas på följande sätt:

För att använda modern teknik med webbutbildning, minskat resande och därmed hålla kurskostnader nere, har kursen fått en indelning i webbaserad utbildning och en praktisk utbildnings/övningsdag. Denna planering medför även att kursen delas upp på flera kalenderdagar som även kan medföra utbildningsmoment på vardagskvällar.

Teoretisk del om åtta webbsessioner (ca 7,5 timme) samt;

En utbildningsdag på Bosön med följande upplägg:

  • Teoretiska och praktiska moment i klassrum där olika materiel/utrustning förevisas.
  • Brand och pyroteknik, teori samt praktisk övning
  • Poolövning (som kan ha deltagare från refresherkursen)
  • Syntes - erfarenheter av kursens moment
  • Skrivning och utdelning av certifikat

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per dag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.).

Handbok för överlevnad till sjöss 2015  eller kursbok WS Safety samt 
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg. Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (bifogas med fakturan).  

Kursdeltagarens förberedelser
Kursdeltagare behöver tillgång till dator så du kan koppla upp dig med webbkamera mot webbportalen.
Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig). Om möjligt ska även en hand-VHF med DSC medföras till den praktiska kursdagen.