World Sailing Offshore personal safety - Grundkurs år 2022

Uppdaterad 2022-01-03

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år.

Eftersom mer än 200 svenska seglare genomförde grundkursens teoretiska del under 2021 är bedömningen från Svenska Seglarförbundet och Svenska havskappseglingsförbundet att det finns ett begränsat behov av grundkurser under 2022.

Med hänsyn till vikten att Seglarförbundet får ut inbjudan och information kommer vi genomföra en kurs i slutet av mars 2022. Anmälningsläget 2022-01-01 är 22 deltagare varvid tillkommande inte med säkerhet kan genomföra poolmomentet samma helg.

Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kurs och certifikat.
 Svenska seglarförbundets information om kurser 2022

Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Omfattning
Kursen omfattar tre delar.

Den första delen är ett teoretiskt skede med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Besättningens hälsostatus – personskador och sjukdomar till sjöss
- Säkerhetsutrustning, livflottar och övergivande till sjöss
- Sjöräddning och Nödkommunikation
- Crew overboard, förebyggande och bärgning. Nedkylning
- Marint väder, Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Skador och nödreparationer
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på respektive kapitel. 
Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

Del två är den praktiska övningen i pool som omfattar två timmar.
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning

Del tre utgörs av en praktisk utbildningsdag med följande upplägg:
Fysisk sammankomst på Bosön eller annan lämplig kursplats
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett nationellt eller internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.
Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.
Kursdeltagaren ska vara symptomfri vid den fysiska sammankomsterna. Covid-vaccinering är önskvärd. 

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, och fördelas på följande sätt:

För att använda modern teknik med webbutbildning, minskat resande och därmed hålla kurskostnader nere, har kursen fått en indelning i webbaserad utbildning och en praktisk utbildnings/övningsdag. Denna planering medför även att kursen delas upp på flera kalenderdagar som även kan medföra utbildningsmoment på vardagskvällar.

Teoriskedets åtta webbsessioner (ca 8,5 timme, raster oräknat. Den praktiska utbildningens moment omfattar ca 6,5 timmar.

Poolmomentet genomförs på annan tid och plats än resterande delar av den praktiska dagen.
Pool, brand och pyroteknik kan genomföras på andra platser. Se separat information om detta

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS Safety samt 
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris

Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Uppkopplingen ska vara stabil så video kan tas emot. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändig.

Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande restriktioner för pandemi etc.

Max 22 deltagare kan delta i poolmomentet. 

Här bokar du utbildning

Vi har ett (1) planerat tillfälle för en komplett grundkurs under 2022, Vecka 13,

Kursen del 1 - teori:
Torsdag kväll 31 mars kl 1900-2100 timmar teori via zoom,
Lördag 2 april kl 0900-1600 timmar teori via zoom,

Kursen del 2 Poolövning:
Söndag 27 mars kl 0800-1000 i Bredängsbadet södra Stockholm   **
Söndag 3 april kl 0730-0930 i Bredängsbadet södra Stockholm   FULLBOKAT

** Gäller alla anmälningar efter 2022-01-02

Kursen del 3 Praktikdagen:
Söndag 3 april kl 1215-1630 på Bosön, Lidingö  

För dig som bor närmare västkusten kan du göra teori, Vecka 13,

Kursen del 1 - teori:
Torsdag kväll 31 mars kl 1900-2100 timmar teori via zoom,
Lördag 2 april kl 0900-1600 timmar teori via zoom,

Kursen del 2 och del 3 Poolövning och praktikdag:
Den bokar du själv hos Nordtac.com 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)