World Sailing Offshore Personal Safety - Refresherkurs år 2023 och 2024

Uppdaterad 2023-11-18

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) kan gå en refresherkurs. 
(Vi väntar dock på bekräftelse att World sailing beslutat om nya krav som lär medföra att den som gått kursen och certifikatet gått ut med mer än två år, istället ska genomföra en grundkurs.)

Vi avser genomföra refresherkurser även under våren, men avser inte planera datum förrän minst sex personer anmält intresse. Just nu är ingen anmäld intresserad.
Om intresset finns planeras genomförandet tillsammans med grundkurserna, dvs v 4, 12 eller 15.

Här bokar du refresherkurs

Utbildningsmål för refresherkursen

Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2022-2023 regel 6.01 – 6.02. 

Omfattning

Del 1 är ett teorietiskt skede via ZOOM med föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

 • Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations, erfarenheter om utbildning, organisation, eller mänskliga faktorer.
 • Nya erfarenheter, regler och utveckling kring säkerhetsutrustning.
 • Sjöräddning, organisation och rutiner.
 • En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på vissa anvisade kapitel. 

Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

Del två är den praktiska övningen i pool.
- Övningar med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.

Förkunskapskrav,
Kursdeltagare ska:

 • Vara simkunnig och i god fysisk kondition.
 • Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.
 • Deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs. 

I samband med bokning ska deltagaren maila oss kopior/bilder på:

För vem?
Kursen är till för de personer tidigare gått en enligt World Sailing godkänd grundkurs, och vars certifikat behöver förnyas.   Se reservation ovan om nya krav...

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Del ett omfattar tre webbsessioner (60 + 90 + 90 minuter) som genomförs onsdag kväll kl 1745 - 2200 via Zoom. Del två genomförs lördag kl 1500 - 1715 på Bosön, Lidingö.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning:

 • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)
 • Visat upp intyg förkunskapskrav

Krav för godkänt teoriutskede:

 • Genomfört samtliga websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS-Safety, samt Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar

Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändigt.

Varför nya förkunskapskrav från år 2020?

I ett syfte att hålla refresherkursen så kort som möjligt (och därmed hålla låga kursavgifter) har vi tillsammans med Svenska seglarförbundet år 2020 reviderat den svenska kursplanen för refresherkursen. Det vi tog bort var:

 • En praktisk lektion om första hjälpen och sjukvårdsmoment HLR i samband med poolövningen.
 • En lektion/övning om nödkommunikation med fokus på SRC och GMDSS-utrustning

Svenska seglarförbundet arrangerar SRC-kurser. Du kan även läsa in ett SRC-själv. För att använda din VHF med DSC krävs numera ett SRC. Därför utgick detta moment i kursen.

Svenska seglarförbundet ger inga dispanser för sjukvårdskompentens från och med 2022-01-01. Före 2021-01-01 fanns krav på detta. Det innebar att många redan hade denna kompetens från sin arbetsgivare eller båtklubb. Därför utgick detta moment i kursen.

Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kurs och certifikat.
Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen