Uppdaterad 2020-10-17.

I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling.

Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförundet att genomföra dessa kurser.   Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. 

Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här


World Sailing Offshore Personal safety  Grundkurs beskrivs på denna sida

World Sailing Offshore Personal safety  Refresherkurs beskrivs på denna sida

World Sailing Offshore Sjukvårdskurser beskrivs på denna sida

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

 1. ”Köp”  Validering – WS Säkerhetskurskrav i vår webshop 
 2. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  Maila till : info (at) seasafety.se
 3. Du får via e-post, en faktura av oss när vi ser att du är behörig att valideras. (annars makuleras din beställning och vi återkopplar varför) 
 4. Betala fakturan inom 10 dagar.


Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. 
Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

Tappat bort ditt certifikat?

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 200 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

 • Beslut i TK om krav på certifikat 2021

  Beslut i TK om krav på certifikat 2021

  Följande information har erhållits:

  "Styrelsen tog  enhälligt beslutet enligt TK:s och ditt önskemål.
  Så nu säkerhetskravet inkl. krav på utbildning från 2021."

  Läs mer…
  2020-11-16 20:04
 • Planering och anmälningsläge 15 november

  Planering och anmälningsläge 15 november

  Vi har planerat tre grundkurser och tre refresherkurser, mend genomförande under perioden november 2020 till februari 2021.

  Prognoserna från arrangörer av seglingar och förbund pekade mot att ett hundrtal personer har behov av utbildning under vintern 2020/2021. 

  Anmälningsläget är klent vilket nu medför inställande av tillfällen. 

  Läs mer…
  2020-11-15 11:03

Informationsmötet 18 oktober

Vi genomförde ett informationsmöte om säkerhetskurser för havskappseglare - via ZOOM söndagen den 18 oktober kl 1600 - 1700.
Du är välkommen att ta del av det via youtube

Enkät om kursbehov för svenska seglare
Vi vill gärna att intresserade av kursen besvarar en ankät om utbildningsbehov. 
Här är en länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/6GKYBTX  

Kommande kurstillfällen

Uppdaterad 2020-12-01

Följande kurstillfällen är planerade som du kan anmäla dig till om du fyller förkunskapskraven:

World Sailing Offshore Personal Safety GRUNDKURS

Kurs G1  GENOMFÖRD TEORIDAG - VÄNTAR PÅ PRAKTIKDAG
Teoriskedets delar - Lördag 28 november, kl 0800 – 1730
Datum för pool och praktikdag enl ök med deltagarna
10 seglare är klara med teoriskedet.

Kurs G2 
Teoriskedets delar - Lördag 16 januari, kl 0800 – 1730
Datum för pool och praktikdag enl ök med deltagarna
6 anmälda per 2020-12-01.

Kurs G3  
Teoriskedets delar - Lördag 27 februari, kl 0800 – 1730
Datum för pool och praktikdag enl ök med deltagarna
En anmäld per 2020-12-01.

Inga teorikurser planeras för perioden mars - oktober!

World Sailing Offshore Personal Safety REFRESHERKURS

Kurs R1 Inställdes pga inga anmälningar.
Teoriskedets delar - Tisdag 17 november, kl 1830-1930  + onsdag 18 november kl 1830-2145

Kurs R2
Teoriskedets delar - Måndag 28 december, kl 0800 – 1230
Datum för pool enl ök med deltagarna
En (1) anmäld per 2020-12-01.

Kurs R3
Teoriskedets delar - Lördag 23 januari, kl 0800 – 1230
Datum för pool enl ök med deltagarna
Inga anmälda per 2020-12-01.

Anmälningsförfarande

 1. ”Köp” den kursversion du vill ha i vår webshop 
 2. Maila dokument som ”bevisar” dina formella förkunskapskrav till den kurs du vill gå.
  Ange vilket kurstillfälle du vill delta i.
  Maila till : info (at) seasafety.se
 3. Du får via e-post, en faktura av oss när vi ser att du är behörig att genomföra sökt kurs.
  Vi bifogar en lista på tillgängliga platser per kurstillfällen och villkor.
 4. Betala fakturan inom 10 dagar.
 5. Vi skickar kurslitteraturen med posten.

Efter att du genomfört samtliga moment och blivit godkänd utfärdar vi ditt certifikat. Du registreras då i idrottonline.

  

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)