I den här kategorin av kurser finns de som ISAF, Internationella seglarförbundet - Nu med namnet "World Sailing", kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling. Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson och Sten Edholm tog hösten 2005 fram ett skandinaviskt koncept om säkerhetskurser för havskappseglare enligt internationell standard/krav. Kurser som idag utgör en kärna i företagets verksamhet.

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation hos såväl Svenska som Norska seglarförbundet att genomföra dessa kurser.   Vi samarbetar aktivt med förbunden i genomförandet av kurserna. Anmälningar till kurserna hanteras via förbundens hemsidor. Vi har en speciellt framtagen kursbok World Sailing Safety.

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 150 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här

 

Handbok för överlevnad t sjöss 2015

Handbok för överlevnad till sjöss 2015 är den tredje utgåvan.

Allt om uppblåsbara räddningsvästar

Uppblåsbara räddningsvästar är idag en självklarhet, men få vet hur de fungerar.

Planering av kurserna

Det här är planeringsläget angående säkerhetskurser enligt World Sailing  för 2020 och 2021.

Bakgrund

Sedan 2013 har vi ett avtal med Svenska seglarförbundet om auktorisation och genomförande av kurserna. Anmälan sker via idrottonline och därifrån hanteras certifikaten. Genom avtalet med SSF använder vi Bosön för genomförande av kurserna.  Vi får därmed bra utbildningsförutsättningar till ett förbundspris.

2018 var intresset för kurserna mycket lågt. Enbart en handfull personer utbildades. 2019 genomfördes tre fulltecknade kurser, och med kö för fler tillfällen.

GDPR-reglerna gör att vi inte har kvar information om de som gått kurser längre bak än 2014. Det finns således ett intresse/behov att få till ett samarbete med förbund och klubbar i landet om kursernas förekomst. Responsen från KSSS, GKSS och OXSS har tyvärr varit noll. Svenska havskappseglingsförbundet har vi en bra dialog med.

Grundkursen är två dagar, med både teoretiska delar inomhus  och praktiska moment i pool och utomhus.

Refresherkursen är en dag (vanligtvis  lördagen), med både teoretiska delar inomhus  och praktiska moment i pool.

Ett certifikat har varit giltigt i fem år. Inför 2020 års Offshore World Championships - Malta, har WS aviserat att certifikat får vara maximalt tre år gamla. 

Planering för 2021

I oktober kommer Svenska seglarförbundet, Svenska Havskappseglingsförbundet och Stefan Nilsson SJösäkerhet AB att träffas för att planera lämpliga tider för, och antal säkerhetskurser för havskappseglare.

En bedömning är att ett kurstillfälle skulle kunna vara i november 2020 och 1 -2 tillfällen under 1 kvartalet 2021.
Anmäl gärna intresse!

Kurstillfällen 2020

World Sailing Offshore Personal Safety Course

Uppdatering 2020-09-07

Med hänsyn till gällande råd, riktlinjer från myndigheter Seglarförbundet etc planeras inga kurstillfällen just nu.

 • De som gick kursen i februari är klara.
 • De som gick kursen via ZOOM i mars kommer att erbjudas ett praktiskt pass i sommar

Planering för att genomföra kurserna i ökad omfattning via ZOOM och med ett praktisk övningspass pågår. E ny kursplan är klar och information är publicerad på vår hemsida om det "nya" upplägget. Samarbete med Danska och norska utbildare är under dialog.

Genomförande av kurser i framtiden:

 1. Rena fresherkurser - Webbsessioner (enligt kursplan) - Praktiskt pass på en fysisk plats, enligt en tydlig övningsbeskrivning

 2. Grundkurser, även öppet för den som tidigare gått men vill uppdatera sig i allt. - Webbsessioner (enligt kursplan) - Praktiskt pass på en fysisk plats, enligt en tydlig övningsbeskrivning - Klassrumsutbildning – fysisk klassiskt, som sammanfattning.

Vi avser genomföra ett informationsmöte om detta i slutet av september. Inbjudan kommer att publiceras här.

/) -o0o-   /)

 

Ang Offshore World Championships - Malta

Vi har dialog med Johan Tuvstedt, Svenska havskappseglingsfundet angående de utbildningskrav som gäller för detta mästerskap.

Kortfattat: 

 • Tävlingen var tänkt att genomföras Mixed Two persons event. En man och en kvinna.
 • Kvaliificeringsperioden är 1 maj till 30 juni 2020
 • Båda personerna i teamet måste ha genomfört WS Säkerhetskurs senast 3 år från det att kvalificeringseventet startar.
  Observera att ett certifikat gäller i fem år, men här finns ett treårskrav!
 • Båda personerna i temet måste även ha genomfört WS sjukvårdskurs senast 3 år från det att kvalificeringseventet startar.
  Observera att ett certifikat gäller i fem år, men här finns ett treårskrav!
 • SSF och Stefan Nilsson Sjösäkerhet har genomfört kurser i februari, mars och april för att möta detta behov.