Uppdaterad 2020-12-22.

I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling.

Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförundet att genomföra dessa kurser.   Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. 

Seglarförbundets beslut om krav på kurser/kompetens 2021 och 2022 finns här.
Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här

För dig som ska segla shorthand nationellt och enbart behöver ett intyg om genomförd teoretisk utbildning WS

Har du inte genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:

Du är välkommen att anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen.  
Observera att anmälan krävs minst tre veckor innan kursen!
Anmäl dig till ett tillfälle så tidigt som möjligt!

Har du genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:

Du är välkommen att anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen. 
Observera att anmälan krävs minst tre veckor innan kursen, och förkunskapskraven!

Vi rekommenderar att alla havskappseglare har ett giltigt SRC-certifikat.
SSF erbjuder sådana kurser i vinter!

FAQ

Uppdaterad 2020-12-23

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till refresherkurs utan praktik. Kursen genomförs via ZOOM. När covid-19 medger får du information om möjligheterna och pris för poolövningen.

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. MÅSTE ha certifikat för internationell havskappsegling. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till refresherkurs. Kursen genomförs via ZOOM. När covid-19 medger får du information om möjligheterna för poolövningen. Har vi inte lyckats genomföra den före 2021-07-30 får du tillbaka kursavgift motsvarande poolmomentet.

Jag ska bara havskappsegla i Sverige under 2021. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till Grundkurs Teoridag. Kursen genomförs via ZOOM.  Du räknas in i SSF-kvot och debiteras den reducerade kursavgiften på 1 500 kr.

Jag har gått STCW Basic Safety och har Fartygsbefäl llass VIII. Måste jag gå säekrhetskursen då?
Svar: STCW Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för yrkessjösfarten. Den utgår från SOLAS krav. Du kan ev tillgodoräkna dig brand, och livflottemoment om ditt certifikat är giltigt. Fartygsbefäl klass VIII är en befälsutbldning som sällan innefattar praktiska livflottemoment. Du kan ev tillgodoräkna dig brandmomentet. WS Säkerhetskurs har fokus på havskappsegling och utrustning för sådana båtar. Dvs det är mycket som skiljer utbildningarna. Du behöver därför samla ihop de certifikat/intyg du har och skicka till oss för bedömning.    

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

 1. ”Köp”  Validering – WS Säkerhetskurskrav i vår webshop 
 2. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  Maila till : info (at) seasafety.se
 3. Du får via e-post, en faktura av oss när vi ser att du är behörig att valideras. (annars makuleras din beställning och vi återkopplar varför) 
 4. Betala fakturan inom 10 dagar.


Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. 
Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

Tappat bort ditt certifikat?

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 200 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

Informationsmötet 18 oktober

Vi genomförde ett informationsmöte om säkerhetskurser för havskappseglare - via ZOOM söndagen den 18 oktober kl 1600 - 1700.
Du är välkommen att ta del av det via youtube

Nyheter om säkerhetskurserna

Kommande kurstillfällen

Uppdaterad 2021-02-24 kl 1740

World Sailing Offshore Personal Safety GRUNDKURS

Följande kurstillfällen är planerade som du kan anmäla dig till, välj ett av dessa:


Teorikurs G6T
Teoriskedets delar - Måndag 5 april (annandag påsk), kl 0800 – 1730
13 platser finns kvar

Teorikurserna 27 februari och 27 mars är  fulltecknade!

Inga fler teorikurser planeras för perioden maj - oktober!

World Sailing Offshore Personal Safety REFRESHERKURS

Följande kurstillfällen är planerade som du kan anmäla dig till om du fyller förkunskapskraven, välj ett av dessa:

Teorikurs R3T
Teoriskedets delar - Söndag 28 mars, kl 0800 – 1230 
6 anmälda. 24 platser kvar

Inga teorikurser planeras för perioden maj - oktober!

Anmälningsförfarande grundkurs 5/4

 1. ”Köp” den kursversion du vill ha i vår webshop - se knappar här nedan
 2. Du får via e-post, en faktura av oss och bifogar kursvillkor. och kursprogram.
 3. Betala fakturan inom 10 dagar.
 4. Vi skickar kurslitteraturen med posten. Läs den INNAN kursen
 5. Efter att du genomfört teoridelen och blivit godkänd utfärdar vi intyg giltigt i ett år. Du registreras då i idrottonline.

Anmälningsförfarande refresherkurskurs 28/3

 1. ”Köp” den kursversion du vill ha i vår webshop - se knappar här nedan
 2. Maila dokument som ”bevisar” dina formella förkunskapskrav.
  Maila till : info (at) seasafety.se
 3. Du får via e-post, en faktura av oss när vi ser att du är behörig att genomföra sökt kurs.
  Vi bifogar kursvillkor. och kursprogram
 4. Betala fakturan inom 10 dagar.
 5. Vi skickar kurslitteraturen med posten. Läs den INNAN kursen

Efter att du genomfört teoridelen och blivit godkänd utfärdar vi intyg giltigt i ett år. Du registreras då i idrottonline.
Efter att du genomfört samtliga moment och blivit godkänd utfärdar vi ditt certifikat. Du registreras då i idrottonline.

  

Här finns anmälningmöjligheterna!

Praktiska delen av kurserna?

De praktiska momenten i kurserna för att få certifikatet kan för tillfället inte genomföras med hänsyn till rådande corona-restriktioner.

Vi kommer att informera alla som köpt certifikatskurs om plan för genomförande så snart restriktionerna lättar.
Information kommer via epost ni gett oss vid kurs.

Möjligheten att genomföra den praktiska delen kommer att erbjudas enligt följande prioritering:

 1. Den som i perioden okt 2020 till och med jan 2021 köpt en komplett kurs för att få certifikat
 2. De som genomfört teoridelen av säkerhetskursen.

Den som köpt komplett kurs med certifikat erbjuds återbetalning för de delar vi just nu inte kan utföra.

Denna sida kommer att uppdateras när förutsättningarna ändras.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)