Fakta om World Sailing Medical training

Kraven på sjukvårdskompetens ombord vid havskappsegling regleras av WS Offshore special regulations. Dessa krav kan även skärpas av en arrangör. 

I den här artikeln vill vi förtydliga och exemplifiera hur man i Sverige gör för att uppfylla kraven på sjukvårdskompetens ombord.


Kurskrav enligt WS Spec regs 2020-2021, regel 6.05.1

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet
STCW A-VI/4-2 Medical care      

Det finns ett flertal utbildningsanordnare, godkända av Transportstyrelsen (inkl Socialstyrelsen) som genomför dessa kurser för yrkessjöfarten.

Utbudet finns på www.sjofart.org

Seglarförbundet behöver ingen/kan inte ha en egen likvärdig egen kurs. Svenska seglare går yrkessjöfartens kurs.


Kurskrav enligt WS Spec regs 2020-2021, regel 6.05.2a

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet

Offshore Sailing first Aid certificate

En anpassad kurs som godkänns av Svenska seglarförbundet och därmed blir MNA Approved.

Seglarförbundet har en egen kurs.

Se artikel till höger på denna sida.

 
Kurskrav enligt WS Spec regs 2020-2021, regel 6.05.2b

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet

STCW First Aid Training complying with A-VI/1-3- Elementary First Aid or higher STCW 

Det finns flertal utbildningsanordnare, godkända av Transportstyrelsen (inkl Socialstyrelsen) som genomför dessa kurser för yrkessjöfarten.

Utbudet finns på www.sjofart.org

Vi rekommenderar att svenska seglare går denna kurs!

Seglarförbundet behöver ingen/kan inte ha en egen likvärdig egen kurs. 

 
Kurskrav enligt WS Spec regs 2020-2021, regel 6.05.3

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet
First Aid training

En kurs i första hjälpen, anpassad för vårt klimat och sjukvårdsansvar i det svenska samhället.
Ger enbart ett intyg (inget certfikat)

Vilken klubb/arrangör som helst kan genomföra utbildning och utfärda ett intyg på engelska som har denna referens till OSR.

 


Vanliga frågor:

Om jag är läkare eller utbildad sjuksyster, måste man ha något av certifikaten ovan?

Svar: Nej, det räknas som högre utbildning än vad WS anger i sina krav. Det finns dock en mycket stark rekomendation att yrkesverksamma personer inom sjukvården behöver mer förståelse och kunskaper kring de förhållanden och förutsättningar som råder vid havskappsegling.

Fakta om World Sailing Medical training 6.05.2a

Offshore Sailing First Aid certificate

Uppdatering 2020-10-17:

För den som ska segla större internationella havskappseglingar finns ofta krav på en sjukvårdskurs med mer omfattande innehåll än en "vanlig" första hjälpen kurs. Då kan man antingen gå en av yrkessjöfartens sjukvårdskurser för sjukvårdare ombord (se artikel till vänster på denna sida), eller den kurs "WS Offshore Sailing First Aid certificate" vi erbjuder som är specialkomponerad för havskappseglare.


Omfattning

Kursen är inriktad att ge kompetens för att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur radiokommunikation utförs med radio-/telemedical.

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som: 
- Förberedelser och rutiner ombord. Besättningens hälsostatus. Skepparens roll, ansvar och möjligheter. 
- Telemedical och användande av kommunikationsutrustning. 
- Systematiskt omhändertagande enligt L-ABCDE /DRABC. 
- Sjukvårdsutrustning och läkemedel. - Sårvård & suturering. 
- Hantering av skadade och sjuka ombord. 
- Vanliga skador och sjukdomar vid havskappsegling. 
- Erfarenheter av skador och olycksfall från havskappsegling

 
Utbildningsmål

Kursen ska ge teoretisk kunskap och praktisk kunskap i att hantera vanliga personskador ombord, inklusive att kunna kommunicera med räddningsresurser till sjöss, i luften och i land.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som är havskappseglare. Vi avser speciellt dig som ska segla internationellt och ansvara för sjukvård ombord.  I kategori 2 ska minst en person i besättningen ha detta certifikat.

Kursen är även lämplig för långseglare och den som vill lära sig mer om ämnet.

Förkunskaper 

  • ISAF/WS Offshore Personal Safety Course
  • Någon form av första hjälpen-utbildning som omfattat HLR-utbildning de senaste fem åren
    Vi rekommenderar STCW First Aid Training complying with A-VI/1-3- Elementary First Aid or higher STCW
  • SRC-certifikat


Kurslängd

8 timmar. Kursen genomförs under en dag. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
- Första hjälpen ombord, Sandra Roberts.  ISBN 978-91-976603-7-2
- Kurshäfte ISAF Medical training

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat på engelska, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.05.2a) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 1 och 2.

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg.
Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (erhålls med fakturan).

Nästa kurstillfälle?
Vi planerar för nästa genomförande i mars 2021.  
Anmäl gärna intresse!

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)