Ny kurs - Sjösäkerhetsintyg

Ny kurs - Sjösäkerhetsintyg

Vi har nu sammanställt information och planering för införandet av ett sjösäkerhetsintyg. Det har efterfrågats som komplement till andra utbildningar som finns för fritidsbåtar, kappseglare etc.

Kursen/intyget beskrivs på den här sidan  

Sjösäkerhetsintyget för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid fått teoretiska kunskaper om sjösäkerhet samt genomfört praktiska övningar i vattnet med säkerhetsutrustning.

Sjösäkerhetsintyget utgår från den kursplan som gäller för säkerhetskursen för havskappseglare, men i begränsad omfattning och med fokus på att vara besättning i en fritidsbåt, oavsett om den framförs under segel, med motor eller på annat sätt.

Omfattningen är ca 2 timmar teori samt 2 timmar praktiska moment i simbassäng.

Faktamässigt bygger kursens innehåll på ”kursbok för säkerhetskurs havskappseglare” och boken ”allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar.

Mål och syfte

Målet med kursen – vad intyget ska ”innebära”:

Den som har ett SSI, sjösäkerhetsintyg har fått teoretiska kunskaper om sjösäkerhet[1] samt genomfört praktiska övningar i vattnet med säkerhetsutrustning.

 Syftet med införandet av sjösäkerhetsintyget är att sätta en norm för kunskap/kompetens inom sjösäkerhet för de som inte genomför WS säkerhetskurs (som leder till ett certifikat giltigt i fem år). Dessutom är det ett komplement till förarintyg- och seglarintygen.

 Inom mål och syfte finns därmed en möjlighet för organisationer att säkerställa en minimikompetens vid vissa arrangemang samt att det införs ett konkret intyg som komplement för sådant som inte ingår i NFB olika intyg.

 Målgrupp

Alla fritidsbåtsbesättningar. Vi tar emot maximalt 24 deltagare per kurstillfälle. Kursdeltagaren medför badbyxor/baddräkt och rent seglarställ/kläder för klädsim.

Vem ska kunna ta intyget?
Intyget tilldelas den som deltar och genomfört alla moment med godkänt resultat och som fyllt lägst 12 år.

[1] I andra sammanhang kan exempelvis krävas att intyget inte får vara äldre än xx år. Ett sådant krav eller rekommendation ska/kan harmonisera det regelverk som gäller för havskappseglarnas Safetycertifikat.

2023-11-19 10:11
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen