På förekommen anledning - Raymarine 2star

På förekommen anledning - Raymarine 2star

Jag ser behov av att ge lite information om kommande säkerhetskurser för er som havskappseglar. Framför allt er som anmält er till de kurser vi arrangerar denna vinter.

Under flera månader har jag haft en god dialog med Seglarförbundet genom Anders Larzon. Mitt önskemål har varit att seglarförbundet, på sin egen hemsida publicerar de krav som gäller för nationella havskappseglingar rörande säkerhetskurser och kompetenskrav för medical.

Frågan har, vad jag fått förmedlat, diskuterats i Seglarförbundets styrelse och ett beslut skulle fattats den 16/12 som jag skulle få del av den 17/12. Information idag (19/12) anger att det kommer att publiceras sent den 21/12.

Idag har OXSS gått ut med information till seglare som anger fakta som jag ännu inte sett beslut på.
OXSS information har medfört att många anmält sig till kommande kurstillfällen (trevligt!), men de har också frågor om priser och förutsättningar. Jag vill därför informera om det jag känner till, och det jag muntligen kommit överens om med Seglarförbundet.

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB ska erbjuda tre kurstillfällen i januari – mars 2021 (ett tillfälle per månad) där vi genomför dag 1 i säkerhetskursen för havskappseglare. Seglarförbundet garanterar minst 60 anmälningar förutsatt att priset per kursplats är 1 500 kr inkl moms och inkl kurslitteratur.
Skulle färre än 60 deltagare anmäla sig så betalar SSF mellanskillnaden.

Varje kurstillfälle kan omfatta upp till 30 deltagare. Utbildningen genomförs via ZOOM och metodiken ”flipped classroom”, vilket innebär att alla deltagare ska ha läst in kurslitteraturen innan utbildningsdagen. Godkända elever ska tilldelas ett utbildningsintyg och registreras i idrottonline.

Utbildningsintyget är giltigt för svenska havskappseglingar i kategori 3 under år 2021.

Vad jag vet kommer svenska havskappseglingar i kategori 3 under år 2022 kräva ett WS - offshore safety certifikat. Den som gjort dag 1 (teoridelen) under 2021 ska erbjudas en kompletterande utbildning, som efter godkänt genomförande ger ett certifikat giltigt i fyra år.

Mer detaljerad information och datum för kurstillfällen och gällande priser framgår av https://www.seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare  Sidan är uppdaterad 2020-12-19.

 

Sjukvårdskurser – kompetens inom medical

Eftersom ingen kan veta hur restriktioner kring covid-19 ser ut i februari – april kan vi inte planera sådana kurser. (Vår högsta prioritet är planering, genomförande och uppföljning av säkerhetskurserna under första kvartalet 2021)

Seglarförbundet kommer att förtydliga vad som gäller för medical training för svenska havskappseglingar i kategori 3 under år 2021. Dylik kompetens omfattar SRC, HLR-kurs samt L-ABCDE kurs mm som kan genomföras av lokala klubbar/föreningar.

 

Internationella havskappseglingar

Du som ska segla internationellt och behöver den kompletta säkerhetskursen (två utbildningsdagar teori + praktikdag + poolövning) så kan vi tyvärr inte erbjuda den praktiska delen så länge nuvarande nivå av covid-19 restriktioner gäller. Så fort det är möjligt kommer vi genomföra dem igen.

Du som ska segla internationellt och behöver sjukvårdskurs 6.05.2 hänvisas tillsvidare till en utbildare som kan utförda STCW-certifikat. Dessa utbildare genomför sådana kurser på flera platser i landet, varje månad.

 

Ändring av din anmälan/bokning

Vi erbjuder den som önskar att avboka den praktiska delen av säkerhetskursen fram till och med 2021-03-01. Det gäller även dig som genomfört teoriskedet den 28 november 2020.

Vi vill inte ha innestående ”utbildningsskulder” efter 2020-08-01. Det är bäst för alla om man bokar det som med säkerhet går att genomföra innan dess. Vi kommer informera om möjligheter att komplettera utbildning och förutsättningarna när så är möjligt.

 

FAQ

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till refresherkurs utan praktik. När covid-19 medger får du information om möjligheterna och pris för poolövningen.

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. MÅSTE ha certifikat för internationell havskappsegling. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till refresherkurs. När covid-19 medger får du information om möjligheterna för poolövningen. Har vi inte lyckats genomföra den före 2021-07-30 får du tillbaka kursavgift motsvarande poolmomentet.

Jag ska bara havskappsegla i Sverige under 2021. Vad gäller?
Svar: Anmäl dig till Grundkurs Teoridag. Du räknas in i SSF-kvot och debiteras den reducerade kursavgiften på 1 500 kr.

 

 

Slutligen tillönskar jag er alla en GOD JUL och ett bättre nästa år!

Med vänlig hälsning

Stefan Nilsson

 

2020-12-19 17:48
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen