Seglarförbundet - krav på teoriutbildning DH 2021

Seglarförbundet - krav på teoriutbildning DH 2021

Vilka utbildningskrav gäller egentligen inom säkerhet för havskappseglingar under 2021?

Läs mer nedan!!!

Inför 2021 har det aviserats att inga dispanser längre ska medges för säkerhetskurser som är krav enligt World Sailing OSR. I Sverige berör det seglingar i kategori 3 Double handed och Shorthand.

I dagarna förbereds information från SSF om vad som gäller 2021 och och 2022. Seglarförbundets hemsida kommer att uppdateras närmaste veckan, (vad vi vet)

Vi har i dialog med Seglarförbundets kansli kommit överens om att erbjuda de kurser som efterfrågas och krävs, såväl nationellt och internationellt.

Den nationella kraven kommer för 2021 att omfatta dag 1 (teoridelen) av säkerhetskursens grundkurs.
Den som tidigare har gått en grundkurs går teoriskede för refresherkursen (4 timmar)

Från och med år 2022 gäller även kravet på praktikdagen (grundkurs) och poolmoment för refresherkurs.

Vi har utökat antalet kurstillfällen så det finns möjlighet till kurstillfälle en gång per månad under dec - april. Varje kurstillfälle är begränsat till 30 deltagare. Utbildningen genomförs via ZOOM och alla deltagare ska ha läst kurslitteraturen innan kursen. OBS: Krav! Anmäl dig så snart som möjligt!

Den som ska segla internationellt behöver komplett utbildning för att få certifikat.
Du kan anmäla dig till ett sådant alternativ, men just nu medför corona att vi inte kan genomföra den praktiska dagen. Du som behöver certifikat ska snarast genomföra teoridelen så vi kan planera och förbereda det praktiska så snart förutsättningarna ändras.

Mer information kommer i nästa nyhetsuppdatering

/ Stefan Nilsson

2020-12-10 21:08
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen