Planering och anmälningsläge 15 november

Planering och anmälningsläge 15 november

Vi har planerat tre grundkurser och tre refresherkurser, mend genomförande under perioden november 2020 till februari 2021.

Prognoserna från arrangörer av seglingar och förbund pekade mot att ett hundrtal personer har behov av utbildning under vintern 2020/2021. 

Anmälningsläget är klent vilket nu medför inställande av tillfällen. 

Anmälningsläget

Anmälningsläget till de planerade kurstillfällena är mycket mindre än vad som prognosticerades, och vad som framgått av behoven i den genomförda enkätundersökningen (se nedan). Det har nu lett till att vi börjar ställa in planerade kurstillfällen och kan tvingas till att höja priset för kommande anmälningar.

Vi vill därför påminna alla intresserade att planera in och boka er kurs så snart det är möjligt för er!

Det aktuella coronaläget påverkar INTE genomförande av teoriskedet av säkerhetskurserna.

Ni som har behov att gå kursen borde därmed anmäla er till kurs så snart ni kan. 

 • Grundkurs 1 teoriskede 28 november har 5 anmälda per idag. Men den kommer att genomföras som planerat.
 • Grundkurs 2 teoriskede 28 januari har 3 anmälda per idag.
 • Grundkurs 3 teoriskede 21 februari har 1 anmäld per idag. 
 • Refresherkurs 1 teoriskede 18-19 november har ställts in då inga anmälningar kom in.
 • Refresherkurs 2 teoriskede 28 december har 1 anmäld. Vi behöver minst sex anmälda senast den 15 december för att den ska genomföras.
 • Refresherkurs 3 teoriskede 23 januari har inga anmälda. Vi behöver minst tio anmälda senast den 15 december för att den ska genomföras.

 

Planeringsläget

Inga fler kurstillfällen för refresherkurser kommer att planeras första halvåret 2021. Det är enbart den 23 januari som vi avser genomföra. Avgiften för refresherkurs kommer att höjas med 500 kr den 1/1 2021.

Inga fler kurstillfällen för grundkurs kommer att planeras första halvåret 2021.  Det är enbart den 28 januari samt 21 februari som vi avser genomföra, med maximalt 25 deltagare per tillfälle.

Kurstillfällen för hösten 2021 planeras i september 2021.

Med hänsyn till Corona-restriktioner i Stockholm kommer den praktiska delen av kursen att genomföras med de förutsättningar som gäller för tillfället.

De som genomfört godkänd teoriskede inordnas i en turordningslista för att erbjudas på plats vid de praktiska kurstillfällen som arrangeras. Därför att det viktigt att alla som behöver WS kurs/certifikat snarast anmäler sig och inleder den teoretiska delen.

 

Vi genomförde en enkätundersökning via Surveymonkey under perioden 13 oktober – 15 november.

 53 svar inkom.

38 personer har behov av grundkursen och  15 personer har behov av refresherkurs. 

 • 7  personer vill gå sin kurs före årsskiftet
 • 22 personer vill gå sin kurs i januari
 • 10 personer vill gå sin kurs i februari
 • 10 personer vill gå sin kurs i mars. (Då finns ingen kurs planerad!)  
 • 10  personer vill gå sin på vardagkväll/kvällar
 • 40 personer vill gå sin kurs en lördag/söndag
 • 4 personer vill gå sin kurs dagtid i mellandagarna 

Behov av medicalkurser:

 • 6 personer vill gå WS OSR 6.05.1 Medical Care
 • 16 personer vill gå WS OSR 6.05.2a Offshore Sailing First Aid certificate
 • 1 person vill gå WS OSR 6.05.2b STCW First Aid training
 • 6 personer vill gå WS OSR 6.05.3 First Aid training (kurs vid båtklubb)

2020-11-15 11:03
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen